Tcj

GmailSJSRich TextftSti

^iJGoogle^Gmailll^ text^fi ' ii^Google^S

ffij! immm^^mit

HA[iio±7 fa^m' warn mm BttMftjJMbemail»

tSIAlltilil

MqJJ^ffl ° ^MGmail^rich text

Signature: Q No signature

(appended 3t the end of all outgoing 0

| Mft PlayStation

| 160GBIfc£lttPS3 i&ISr

I 320GB®«»»« rB%Amm ( * l ) j &*jPS3im*& - mmw I 1,980 7c ° ($££)

Was this article helpful?

0 0

Post a comment