Info

New Window

Firefox button^ Firefox

■ • 6« Firefox ft ittp:yywww.mozilla.com/en-US/firefoxy4.0bl/fir5tnjn/

^m^mmum witjffiiuqrwsia

History

Customize Options...

' Firefox 4A ' SHTML5

mwebMmmm^mMmmm -

Firefox

Pluytm

Browser/Mill tmTrantUtor . FlrefoitjntStUMIH NH

: Firefox 4 Beta 1 : Windows / Linux / OS X t^^ai : www.mozilla.com/en-US/firefox/beta/

: www.mozilla.com/en-U S/f i ref ox/al I - beta. htm I MM : 128MB RAM ^ 52MB

Firefox 4to#HinChromeHOpera -&®m±l5 • in±ffiftFirefox Button - «T^fiif^M« °

Firefox 4sl^7-Hi;IlBtttlfrAdd-on Manager • MMMffl^MlI^ > ^mmxm-Wm fc&fetp - RpiB^SFirefox 4£fedd-on»^ «

$iS^f5HTML5sS;£iQWebM*llil fl-S® ASttc« ■ * •

isiisssaiféasR • Firfoxmt&mm&ik

7 • SBÎChrome 6 * Opera 10.60ÎQIE 9MjavascripttSSîi®SBtbE5iî^« •

n&n ° IiJTFirefox 4;zit • Mozilla^t mimj&uimikfàiiïm -

Was this article helpful?

0 0

Post a comment