Closed

mm 'mmmmammj ftteB&jft&BAlfflfflXtt&ffittittlft mma • wtzw&mgmtt&m&m

» www.thesocialnetwork-movie. com

YOU DON'T j

fitt4>B»BtAA4iJi> ( CNNIC ) ö»t$g£i§ m • IU2010ifÄEffilt ' tpBfMLbtiAPlkeJS ÄSI4.2ÄA • tm%55:45 • =+5«^

» www.cnnic.net.cn

» www.moeagov.tw

» www.cht.com.tw

Toshiba&tiEiiPèffiïffiï

«UiBB1!in*rBI5£3B • BJftü OftVSSiffittfiffftS »

BsssssibKtiisœiK&TOistt j • Mtë&mRmïziïittm - -wi$$iuKimi$îL • mmummm mm • ^^a^îni^tûs ° mmu •

» www.moeagov.tw

fitt4>B»BtAA4iJi> ( CNNIC ) ö»t$g£i§ m • IU2010ifÄEffilt ' tpBfMLbtiAPlkeJS ÄSI4.2ÄA • tm%55:45 • =+5«^

» www.cnnic.net.cn

IH^Möl 2k/64k • 1M/64ktS7f ^2M/128k ■ 2M/256kl®fl-^ 3M/384k • ^fflÂMÛ&ÈÎf^ÉË • S

» www.cht.com.tw

ffigíiítt^mft^SggliJlR -sifftWftsti - atag±ispsfff5i

Toshiba&tiEiiPèffiïffiï

£ti±£>*Siy • ToshibaS^ * il * M - «WSHÂffîTÔJT-fflffi« ABSftäK • RSKBtitSVS • Toshibaffi££3B;H!l£HH*

mmiè • MííAfgiíiToshibaáÉ jS^fT^îiaffefflffiH^BUilSmW m ■ (IToshibai!ISröS#A]»9!S

» hothardware.com fSRoskomnadzorfiôTîi—H r —

» training.journalismnetwork.eu

www.hmg.com.tw / 2010.08 013

Office 201OMM

m m^m^moiiice

IpBi^^/UJiiHJxOffice 2010

PowerPoints OneNote ' HHM^ 5,290tc : IMi'JfflJ ^TOutlook • nmU 10,890 it ; SHIS 1^1 7 Access N Publisher »

Rmnmmothce 201 ohm

H Microsoft Office 2010

H Microsoft Office 2010

Office 2010

WiriCTB

Office 2010

tîSWBIli : Word • Excd • PovwfPoInt & OfttNotc

Office 2010

tîSWBIli : Word • Excd • PovwfPoInt & OfttNotc tTBDMtt

Office WSfê 2010

: Word • Excd - PûwtPoint tNotc • Access & Publish«

ûfisanv m & » tut « w t «± ( http : // off ice20 1 0. microsoft.com/ zh-tw/buy) ■ Bi PSMOffice 2010 iftj« *

0 0

Post a comment