M 10 m10 g 237

BroadcastReceiver TSS'J MMIS Service TMS'J MMffiffl ProgressDialog MMf»» KeyEvent

UML Statechart m^mmmmM MapView

MMfM WebView

MMMftSMSftA

MM^M State mt+fl^

mmrn m 11 m c 307

11.1 #36 :mMmnmmmmrnm^ c

11.2 ^M Android C fifrlWM

♦ A-5 MM^^ Linux/Ubuntu Android SDK 1.0 MA Eclipse

♦ B-5 mm Android fUMlftit Eclipse

Misoo m^mrnvrn ssmss™ Misoo mum^rn * mmm * u^Mwmmmmmx-M^

ffi^SS^HW Voronezh, Russia ielX

Russia ffi^SS^HW Voronezh, Russia mm' mmmumMmmmmmm 20 ^mmm LintermA^mmm^rnmA

SUPER

SUPER

www July, net tw

Android online game

" GPS (Blackberry, WinCE, J2ME)

" MffmÖWMMf^(wlreless protocol)M^

sn Misoo MMw ' -mmm^mmi^ e-book mxm^mmm • #m mm'mm—pmxm^m°

TEL: (02) 2739-8367 E-mail: [email protected]

TEL: (02) 2739-8367 E-mail: [email protected]

TEL: 400-886-0806 E-mail: [email protected]

Misoo fflM : tom-kao.blogspot.com ^ www.misool.com

Google Android M^WHI WMU

Pffil^SM^ ' §f±ffi www.misoo1.com MBM^ (02)2739-8367 E-mail: [email protected]

*** ü! 308 M ^[-nMwww.androidl.nct ***

1.1 MMmmm m^&m ' mmmmfi: x^mmiOTomam)^. gs^^s^ü ° mmmmm^mu^míñ • • í^g^mw-« • muT

( Productivity)

smvA ' rn^s^» ° mwransmn^B • • mm mj - -awTwam • ^s^m (Reuse) • rw^ÏÏ

' mmrmímmMi-☆mm.—mmmm^ • wi^ää^k • nmrwarnrn ° wwamrnnwm. • ^MM • ^ÄW^M °

iwÉ ' ^mnrn ' ★wa— ffis^âw^ ' n^m^rnrn • ä^määhk ° ^

★m±— rnnrnrnrnrnrn^warnm • • • s fr °^nmmmm^M^m^mfr•m&WMmM^g°•

' ^m^Mfô ' Hgffl^i^mfr ' m^MM^ (Concrete class) = • raT^M^m^

amfflMi&m^ • ämmMiH • M^ffi^mMmmm ° -awT^s Ä^tt^mm ' ffi^ÄPm^^m^ • mm^mT °

mmtWTwmmm • Mwmwra^ss^ ° ^^m^m^ • rnm^mm fr ' mmfrmmmmmmimmm * rntm^ ° rnz • mm^Tmfrfô mrnmrnrntt•mmrÄüj °

' Mirara ' »mí? ' ms^ ° mm^m^Ts^msu > -ras^ram^s'mmffi^m^m^°

pmm'

Was this article helpful?

0 0

Post a comment