Info

g^(Framework)^M^BIMW 20 ' 1980 ft Smalltalk fggfö

^fö.Net Framework > ÄMffiS^^A ' BM^Ä^JMMföÄ®^

• 1980 Smalltalk-80 fö MVC Framework

1.2.1 Smalltalk-80 ffi MVC gm

UmiKHt ' AHHfil Smalltalk-80 M a

MVC(Model-View-Controller)mm ° SB Samlltalk

^®(User Interface) = f 1980 ^ftffi Smalltalk-80 ^ 1990 ^ft Smalltalk-V ' S

Model * View A Controller » M^fa^Wa^M^m^PSBU ' MKW

frU^m model Wfrffi^—^W Si view WfrW 1 iffiMffi controller W

controller f^l^^ model M«fr^f4 ' view WfrMMW ° —

fi model ' model controller A view Wfr ' #

model * view A controller WfrS®^^ ' ftMM^MMfM^ffiSM^W °

1.2.2 MacApp gm

MacApp mm ' nmmmm Macintosh «AMM!^ ° Hfflgi ft® 3 mfflfr--

view fô^SWffl frame = ' command document M view ° ' Ê MacApp gm^^^fô^ffi '

MT^ifr

• application f^fr

-filfSfm * ' Ê command ^fr^ff^ll document M view ^fr ' g^MM^TO® °

^ ° ' MfM^i^mS TDocument * TView & TApplication ft^mm ftj^iMP^mm ' document - view & application i^fr =

MfM^MS^Mtt'illtl^ifE°'fiMMfflgM

£ 1990 ^-1993 ' Borland C++ ±fffiT OWL ffiMg^ ' l^ Microsoft C/C++ & Visual C++±m ' MFC ffiMgg^ - OWL & MFC ^

CWinApp * CMainFrame * CView & CDocument - JffiM^^ifti^

H 1-2 MFC fô Document/View g^

Windows ^M^ftAâmtitlÛ mainfrm ¡^fr > Ê mainfrm view - app ^ document f^fr ° ^ document ' document view view) ' ^{MMMmW °

SP Business Domain Framework) ° Äi^g^^fög IBM ^^fô San Francisco g^ °

rnrnrn^

i'L^I

Management

aw

MM

Java VM

Unix * NT

n 1-3 IBM W San Francisco ^fri^

n 1-3 IBM W San Francisco ^fri^

1.2.5 .Net Framework mr 2001 ^ ' a^^ffim^.Net Framework > a^MIl^atflil (Enterpnse)W^t^im ' Web service Si^Wi^IAS^t^i m ° mm&m^ XML Web Service * MSMQ ^Wft^EJMM * Security MM # = £ .Net Framework '

imm^mmmmzmm °

1.2.6 Google ^ Android n 2007 ^ 11 £ ' Google ffi^W Android MM ' ^MM^

mmmm±°i^r^g-MMM^•ittwifigiitiEf«•rn xmm-rng^m • ^^mmrnmmmm^m^ °

H 1-4

Was this article helpful?

0 0

Post a comment