Wmir

oauthnonec

•V'tttfi. mvm®. vut&mWi

R-'loauth consumer key API key, oauth signature ftfB API key fltlSÖilftW«

".tft aiji i

a 14-1 ^iHAPl KeyWcS

i&Hiflfilffi^ig+^Wift^^ W C Request Token) WXiKyiWW^^W-'A'ilJ ( Request Token Secret),

5. Request Token

WmH&^W (Request Token) Z)ii, fg& & ti74c t W Request Token „

#, iflUg/J;-iiij'1 r-J.>• a#a -tw.»w i• Mifi'i. WAi^fflWinJi^ffl^

nr.r.p: / /www. douban . corn/service/auth/authorize

API UuEjgtX

»3*8J8 Ardf0.dHW?CPa «MftftfflFsa t en»* : *35 i«f»a0i*t£

**. »«««fir» >*. «ft- ftttfittiag m«g> s 1

»t: »»iikftTsWims^afflArdroKjaawpawitt«««« feK5IQSft*:£79JB Ari«roidfiWS:pil t hi 14 2

m 14-2

# &

Was this article helpful?

0 0

Post a comment