TP rnnxmmmxfn stSr ftttyflr ai t Heiioworid

S/f-, iJli^n'i^i "HelloAndroid" & '|V[Ajff

C 7) " Hello World" gfletfc«« 'T'-. W Jl ifi "Notepad Application " T, in«Ü#*iE#1«T* j^tfvvjuerr^j 4 tÖM. «Il»J|fT- r.

(8) "Notepad Application" flWM. "J^M^ • K "Developing Applications" i&Wj rtfc. il-lfJ \UZry-, ib^iBT Ei Wiens. ui. »«Yr-ffiflia«. Ä^fuJ

(9) M/m-, - K "Reference Information" WiAiW. Jt'l'ÖM. ^'jl. MfcK&frm J API ÄHi'iiHJ JjiL-. raW^Ttfc«A?HW«Hiflft-iifil|iB3e!®. ffifKvWm. (\VMT,mi

N m m w M iiiiüi'! ■: m s «r w ft m tt > >i w r.

3.2.4 -Android SDK fl^fWi

ÄliiJifilTl-iii Android SDK NÄ* ÄfflflÜj—t^Ä"samples"«lHÄ, it SDK

WftMM^Ä^/äfflflÜ?'. fffjM^InlMuTl^T SDKM^tt- MJ FttliS Demo

1. Hello World fi/f ( HelloActivity )

ill«Hi WIJU » »J M i/V ä ffl -g flt -ff. If 4fi'fc ifis tf & -t " HelloWorld " ffi 'T' « IY-.

HelloActivilyi4^«-/1*fliPft. 'b II ffffö 'i1. isiriÄftilW, ^AT-id (^ms) hS/j; "Hello, World!" fö/js, in ffl 3-6

man r-M^jGi'T'-. "««Ä^» imm*.", Java ^rr-, XML iitit-,

-Android SDK

ImageView #J^HisiJftlfiM 3-7 jJpB.

Hello there, ycx/ Activity'

a® 3-6 Hello, Activity' a m 3-7 SkeletonApp

-7->J Android Li^föiiWjÄfflmfl Äifcgfcl. *-tSJB 7 >IJ.

API mta. iitä app. content, graphic % medial, Stffligif # «

tnfeüftiMt j®Aät#EMiifflfl<Jrt». Milii^J F, $ j'Mi'Jit API

ftfig Ii ®® Ao »m^^SÄ+öMWfrW APi, iL\iv%mmnm. API mum.

4. ( LunarLander)

&'r&mmmx J -« J *Ai«0 M<»r kum» &

Content

Graphic«;

Media

Was this article helpful?

0 0

Post a comment