Sc

Cl" i rood

13i? c£>>«ct3 - ÜVW nyt«.« :r. .."»»

If31 nh>re>* / Ifeiii» fcyUM in U <»% 13» /■ ÜS432 CylM in lC^na m? cfe;«*» - KIM P7tf- .r. Mima iWO 19?>4» byiM in I'.'.»

670 objetla ' »SBS6 kivtxa >n Hin» time«**» - 577136 ay*«:.

obliKU 11 >«08 by«« in 7«n»« «1'M.Mirn »Mit bvt-> in ll"i»»

m 13 13 tmutator Control

% 13 M Android -Google Map ft^Afe&Mm

«ffJlimSfe GPS AJtjji^Sf JfteW " <longitude> 116.3913518860122</longitude>; <latitude>39.90528818766884</Iatitude>"» $jSf$.li "Send" mMM*

mm ■ k "gps" mil mimmm, mmmym gps n-ti-'t -t "I'm Here." ftfeW, ^ilr "GPS" ftffl, »«ftlW 13-14 flpj*. tt*tti* GPS GPS {RE, •Wr 44send" mife, "J W

Was this article helpful?

0 0

Post a comment