J J

'r-J Android töffifSlff¡8if£«&JiftI&;£J8jK, *'»«Ä^iftW Android rtf-o Android

* W Neo FreeRunner JF£# ^tfl®» Android > tttö //ft.

MJSiftW Android ftliJU

>F'JMJ repo LÄ^-fiE KÄ^ÜEW Android JSSÖfri, Wilt, repo I.JU repo

I * Jl- fKl M vVi : http://source.android.eom/download#TOC-lnslalling-Repo<>

Neo FreeRunner s3c2443 i'h'iJV, 'tifi ARMv4 h Openmoko lj Koolu ft* ¡I ft W-

4$ Android fötiVßl Neo FreeRunner ftüth'tt Hjfc. t£M Koolu Neo FreeRunner

Android Bite«,

$ mkdir mydroid $ cd mydroid

$ repo init -j git://git.koolu.org/freerunner/platform/manifest.git -b koolu J.D $ repo sync

3. Toolchain

3S& Android JA if )& ARMv4 ffj fo A , # ^ & ^ cross toolchain . i/j fwj W K M äÄ Fife n 17 si Android feSWUftlMME&

Android/FreeRunnertoolchain Mill:X/: http://trac.koolu.org/wiki/Toolchaino /HlltM^i F43c android-toolchain 20081019-koolu 1 _i386.deb itf+, S sudo dpkg—install android-toolchain 20081019-koolu 1 i386.deb<

4. buildspec.mk

/liJRMW Android KlinHtMH^ F. buildspec.mk Aft-, rtSiPTW^s

TARGF.T TOOLS PREFIX /opt/android-toolchain/bin/armv4t-android-eabi-r.

5. ¿SW Android mU\. Android «(»»«H^Ttt.iT®»^: $ make TARGET PRODUCT-frcerunnero

6. fflft androidfs.jffs2 5ft as ifJilr&lritti Android ^Ui-lk 1" out/datT. Android J&iij FreeRunner )\'/i J-til tiMf. Android «MfrMfrA jffs2 ¿ftIn" Mf'^^ill FreeRunner t. t/jH WTM&TFSt cp android OS i^XJi mkjlTs2 W^Afts MJlt>J: http://www.openmokoin.org/androidc i?m Hi m^Zfttti K ]'• Android JgftSittB^ F, Jf-iP±oI^iTMtt: S chmod a+x ./cp android OS ./mkjfTs2o

/i: Android J&ififO-Jtti I7! A F. 'Jctkff cp android OS (jjll K 'release' #»), MtMj mkjiTs2 iif?^:

iWjTjBIJi'ilfci/ androidfs.jffs2 Ali o

ft */.4fil<J androidfs.jfTs2 fcEttW«^ Neo FreeRunner PtlL'l'. UP wjiftij

17.2.1 Neo FreeRunner fi^g

Neo FreeRunner H Openmoko VMiffJKbRS, 11 BUS Openmoko ^fOSiififBI1?.

vrm-*tJIJK'mfim&ffimmmf-*»-jffipJiiJWikTfejaiTiBii^iA^w 'ic, WJH:, mififtflj f-^«»^sft«^. wii^ai^tj^iffiiii^wan.

Neo FreeRunner && GSM/GPRS/A GPS, ilijitit^ 1:2ft t" Free Hardware Wi-ilSft-H2 u . £ iJiji1 -j v':' li l!i lib 111M xti IK rfeSft , BlitRI'iSitW. Neo FreeRunner & -^'r-feSc*^

L^l'i^n Free Software ' j Free Hardware il-J ^ MMM^J: www.openmokoin.como Neo FreeRunner WiY Android 'i'fil^lfii^lRf] 17-1 /?f,j<0

Neo FreeRunner s3c2443 tf=->j4fcH!8S, ifilPAT GSM/GPRS/GPS ffrJ/j fig. LI Neo FreeRunner ^KM/oiJI XcK, ifij&jl& Wlh T-Mmtft Neo FreeRunner (ftft MMtal^ 17-2 JTM<,.

Neo FreeRunner(GTA02)

Simplified hardware component diagram

200ft K«m HourttZ, son« rights rufivcd - CC: A NC SA

Smedia Glamo 3362 2D/3D Acceleration

Was this article helpful?

0 0

Post a comment