Eht

ft x & m mm m &. wid> <»tihk --wmmwynM

ftttAPiftn. mimmmmmm DOM mm\*> mxAwmmmmt, mwmwMsVM:

<?xml version "1.0" encoding="UTF-8"?> <Y0B0 status="ok"> <boxes> <box>

<id>569144</id> <name>®+Alfei0c</name> <Songs_count>100</songs_count> <created date>2008 1129</c:reated date>

<song.s count>1 4</sortgs_count>

<creat ed_date>20081030</created date>

<songs count>ll</songs_count>

<created date>2008101S</created_date>

L-.fetl^ffSit API i'itilfAM^A- imumt] XML MX, ±|filff!jja® XML fW*f Hi ®

f'£Jil DOM User.java

6. SMeiS^n

Iitrifii ^^J^UJIiili'liiiM^JIHj/^i; YOBO M^A&Sfeft. VuJt«iiiii»J$iIM/j<t-ArU fr. inftfiln&aiMiYtfft^fet. MJ/'/t YOBO i-.oJ-iUftiffi ^Z&MsH-X -tttfflfl'Jft-'HrJi mi ft. YOBoMiiiidimm.

r^ffifc'llfi, lit YOBO MSA 15-11

ftfflMSft YOBO M API ffiffl i.MJ. JCt-A h '4<Hit; (Kjg U %

<YOBO status="okM> <stations> <station>

<id>3282827</id> <name>>l'&:£#)*^</name>

<created_time>2008-10-03 15:47:10 UTC</created time> </station> <station>

<id>32 61194</id> < n a me > < / n ame >

<created_time>2008-09-23 22:46:11 UTC</created time> </station> <station> <id>3261148</id> <name>J3|;&äE</name>

<created_time>2008-09-23 22:30:12 UTC</created_time> </station> <st.at ion>

M. l:i£*Wi'm#JiJ. tffflr Hilft "ÄttflMfcA" igHfft&SHfctft

* "SIC. Jtl'iW/tt«. '¡TW^ÄfflMkffl Java DOM« W XML, atifÜM^. gff»Ä4nlSEl 15-12 flfv.

Silk, ft# & fu fftff r Eft * Äi $ fJ»1 /, FifriiJflfy^h ^«w^li ■ ft^^i-Kft^'UfrWsftftti^J*., liijifii^fe'ij,^.^ "ftwft*&" ÖWJ^&IRIII* r. **VMtm

jatöttw"ivxnm. mmmimm XSPF «¡?S (* rXSPF aisfttt mim, http://www.xspf.org/), ftfflRffi * S315-12 *$*tft siwffigNW xspf £äfft XML ^mnm^m»r.

XSPF ffij^Ä, ftWinT/jf^: <yobo status»"okw>

<playlist version="l"> <title>8fc#l$W</title> <annotation>B&#l$7li);<:/annotation>

<date>2008-08-23Tl1:16:01</date> <trackList> <track> <location>

http://218.11.132.51/band/groovecoverage/01o/3i.mp3 </location>

< iden t i f ier>ht1 p://www.YOBO.com/song/index/8319</ident i f ier>

<title>aod is a girl (album version)</title>

<ariist>Groove Coverage</artist>

<album>Best of</album>

<creator>Groove Coverage</creator>

<duration>182000</duration>

Ü -tuffii« 1:58 PM I

Yob« i*85H5?.«fe

Was this article helpful?

0 0

Post a comment