Info

m ci

Mfn#-vf,- "Finish" föffi^ÄapkiftMSEfe. 4.5.3

ttWfflÄXiapkjfcttiäfir««tfeWWftirJC. $ -ttÄfiBflffrfrii.

(!) ft Eclipse 4' JIJ "Export the unsigned apk" I".ft tf ilU® 11 (jSffliÄffifcittäi]). fttf/1 LlMfi'J ift&Äeoe.apko

F:\publish>"C:\Program Files\Java\jdkl.6.0 12\bin\jarsigner.exe" -verbose -keystore keys/ices kysl android - keyst.ore -signedjar eoe_signed.apk eoe.ap k iceskysl android.keystore

\EAiWM: META-INF/ICESKYSL.SF META-INF/ICESKYSL.RSA : res/drawable/app launch.png lE/li^^i: res/drawable/app remove.png iH-/l:.3& : res/drawable/back.png iE /l: res/d rawable/battery. png

Im ttit eoe.apk Ä eoe signed.apk, itnffl 4-36 %/jCo

IF:\publish>MC:\Program Fi ies\Java\jdkl.6.ü_12\bin\jarsigner.exe" -verify eoe_signed.apk jar B-^iiEo

2. ffifflADTfäifrlR

/l: Eclipse «11, ftM '£!- Vf ,Lh IM II I: 'Y'-cU. i&ff " Android Tools"' 11 ffi" Export the signed Application Package JjS'\ /HISff 35® ^ll',W*® I i B. "Keystore selection" "Use existing keystore", £ A'ff (SIÄ publich_keys),

a ® 4-36

Export Android Application

HPPF n *i

Keystor* Mtettton

a

V«« uiili^t lltyllui

Was this article helpful?

0 0

Post a comment