Info

• rmm

iJ:J®

Android 'I'M Alarms ISffiW ft)t>M t Alarm J1Jf' ^

*'yJ» fMi^ft&iij Alarm iff JOTftlIM &/«* ft

M liWiM fhK %) cocAndroid. iffiilMill: http://www.eoeAndroid.com $tnj" Uiiitfj'\Hl"J eoeAndroid J^X ] Android )\Ml) tfctfcR. ilflifcJf i • a\iH AMEM "xwar-jcw*«* s*. xJtfnMMK'Ha vn Jl-w J' t &a- fti'iMJM * J ■ 11 li-B"i4'fr<jfciM, iuift-ixlftigsK-ff ho nm

WlTi < Jfcl$H|haiyangjy )

('«ifi'l Android ff» I SIS, ii^ teltSMM. Jf ifll X: I

Android WW'r'Al Android

/jlftl, -fcfBtEf&ffl^flf*-*«*!»«. rr Android ft)

SDK M. 1.0 1.1, JA 1.1 JliKilJ 1.5 [ft EMM. ffifM M^J^ill^«

&*MtMnuN. ftjtaMMtt«ttt*A. «fftggflim. Mjiw&w in.

ifVffi: «Wftnttill. S^iMftfiWMA. tiiikA

ISM'JJ'a- -mvrmftouM„fes.^AA-Mr,Ap-sfri&m \m M>««I. &'mmiHmkwmw?, ^feMira IM mimmmx

'Mimum^ i^MiJIlAiiii] eocMobile HIMtLJlIHSiA.

ffiMfmibiiililiitiA^. fttfiMSW^AHS

wfit)u m\ "Jw^Aia", jaMiihaftjEwrMfcs

■'¡mt u. mmn'&^mimii^mmauu mmr-ffii&m -w.

as m «m- ft m £ m, w # & si m & m t m st it % b 15 *1 M w # 1 r;. 4« w «

eoeMobile IflPAm^J^iliAKltlli^iiilStl M^WjK^, imtli. &APWffi^^a^tWfeSJKtf it«-Ifitfflif. tfttASttHil]JlStt*ll${FBJ f.i:i<:. feMiMifrr* i «tt&imfif v rmmwm* KiiiiiiiifHKfi-.rtT^^i'M'j^pn^Ais. 1$.

S In A 15 V,", MM Mi, MlfiW». fl'Mi. A Mi, MW3>J]>

Wkfnjfcl] (IceskYsl )

M m A i 15 Z m Li £ rr i'J A:ft M A ft ''I - A=U £ ® « » A ¡p1 Hi N *I« h itatftftft. ip;ft ii w11 ■ n,; s * '2 n j K ij n 1 m n. n «¿6 * A A M, a & A a m w im. uttArt«****«. mim. '¿^A^. M* -Tiffare^iiMrettft.

''iMe^iui^. iuMft f- r-wfl'ff. i~2 AJi A'/AWiuMwai F. «

iisWfi. ftÄJKTÄ^H«. AriÄÄÄÄ«. m^iiMMH« b. nm*tfe#ci£ÄJ8i, üt *5Si&ii:Jiw. i ttHNturoutt***. !M mbi u m 4 ft m & s •11:1. & jit m N , ®<z m m % m m M V j m A w w&m,

V. 'J laS^AndroidJfSilE

eoemobile.com

# China-Android a ndroidTh

I net m sSAIF

Jollen's Consulting m 1 S «fiffcM***-«JiR Android 1

1.1 iAi" Android 1

1.2 Android WftJJt 2

1.2.2 Android tftDk 2

1.3 ftlft Android-iicfte-t 2

2.1 fFJg Android Sffl Wftjtffc & 7

2.2 Windows JFJKflFftJRifc 8

2.2.1 JDK. Eclipse, Android SDK 8

2.2.2 SDK tftk^M--Android SDK Home 14

2.3 Linux life-Ubuntu 17

2.3.2 iVJC Android SDK Home 23

S3S m jS flTffliff*-Android SDK 25

3.1 Android SDK Mffi 25

3.2 MKU 4 Android SDK 25

3.2.2 android.jar 27

3.3 Android 33

5g 4 $ Bk&MrfriS-Android Market 35

5.1 HelloWorld jSJBi>#r 52

5.2.3 WAWiK 55

m 6 « -Android fifflSffSW^ffl 57

6.1 Android M^fc'iftliHfl 57

6.1.2 H ffl ( Application Framework ) 58

6.2 Android MIJf^fMl/jR 59

6.2.1 Activity ^iS 59

6.2.2 Broadcast Intent Receiver 60

6.2.3 Service -Hg 61

6.2.4 Content Provider 61

m 7 5 Android 63

7.2 «(fl^HNffiftfc-fe-Android 4^yJIJ VMfl'frfei 64

7.3.8 ( AutoCompleteIextView ) 87

7.3.17 itfteSM (ImageSwitcher&Gallery ) 96

7.4 yfeftiW -menu if(B 102

7.5 Android iSiHJM^iiS-Intent fll Activity ftttt 106

7.6 J i J 4f 9\\ &, «ftjtfiV lr-- # (List View) ft ttf1 j Ill

7.7 &4/M& 'i^J^tft-tftfiU < Dialog) ftm > 119

f& 8 m T&mtfi&m-Android mft 136

8.1 Android IMKff lift «¡Eft 136

8.2 &ttM&iM'-SharedPreferences ## 136

8.4 triSfI LiW^ftl^/ritfi-SQLite <milA 141

8.5 -licWSifti^^HJ--ContentProvider 155

8.5.1 ContentProvider 155

8.5.2 flt/fl ContentProvider i&fy. $ *Si4tl& 156

8.5.3 itm ContentProvider A» Q 159

£9$ ffi^fc "r»H 1ft fl\! MEffl" -Intent in Broadcast ffi*tffi 174

9.1 Android ^ffififffftft'li--Intent 174

9.1.4 Android J&W Intent 179

9.2 JHrftftfifi;- f'J/ti Intent tJ* Broadcast)Jift 180

9.2.2 Broadcast Receiver 181

10.1 i^ij} Service 187

10.2 tt/fj Service 188

10.3 Service MitdfrJUJW 194

10.4 Service 194

SI 11 a iiiffiSiiS--Android 202

11.3 i^^fMm-ftJWWlKill 204

11.3.2 7-Android Market 204

11.4 fcfi'h&i 204

12.2.2 ftffl SAX W'ftffi 207

12.2.3 SAX 207

12.3.1 RSS if 209

12.4 RSS KlfttttfjgEflf, 210

12.4.2 ^ t) Content Handler 214

12.4.3 Activity 217

m 13 i Android ig^SSffiJ--if Google Map

^AfcSliftH 221

13.1 JBU UI /Sill 221

13.2.2 i'lif SharePreference 223

13.3.4 Service 252

13.3.5 Jk JQ fail%9L 254

13.4 JlijRfi/t'M^ 255

13.5 «H itiStfti&4ti 257

m 14 S Android =-Si Android Wsifcil (Web 2.0)

0 0

Post a comment