Info

Market ffiMl«JijftgJa-, «ttX-fi"-A'llfctt^Wtt»««!

Gamcloft Android «^/{«¿iti^ Bubble-Bash, jit hi. ^S^ffiAW

JiJ 2D ft*iwitieMIiifiift»I'm\fi-#ijM¿¿- IH«*»£M{J!J 3D WW. JinmtAWSjMl vvMSih uu « & A % # ft rr<j ni M *t t n ifi i Hi * m m mm^m^

A IS 4-lb IuneWiki
a m 4-17 BreadCrumh/

W.4M St&ftTfrlg-Android Market MfflXi

J.W4-18 Cooking Capsules * 4 19 Bubble-8ash

A ffl 4-20 Guitar hero

J.W4-18 Cooking Capsules * 4 19 Bubble-8ash

• Guitar Hero® World Tour, rnftfe^tt (Guitar hero) World Tour Mobile fa8!i>«HJ(T£J*. ft ¡Phone l:JtfiiJ

Gameloft ffillifHi ".ft Kfeteitf(Guitar Legend)Illf/jOlU lUf Hands-On Mobile ft Market

A ffl 4-20 Guitar hero mmmm®- tu&ii Android js^afcjiMifcisc.

UJ fate^vmmwi-* if Market jtim

MffiffiMtfciax Android TFSiii;^, Market 1;«, -ffiil'JS W W^IliJWiillH'I'i» Market Jfc^, ^SttSflitkfUfcff j|)H)t#.

4.4.1 H&BSifcAflC—jft&ifE

itt*» Android Market¡»Sif t Google itW^nJ'liUfiit «J, #

JffBliSSW -»WBH.'iffl P. VISA k*£M Master fffflttJW.

i(P Jfc B fê « H & X ft' 7 . F Un' m A* 111 iff M il H.

îi)ï http://market.android.com/publish/signup jRiffl, ittlW4-21

im-j'cfc, "Continue" 8c«liaASW?l#3SIÎ. ÎPW4-22^.

latm. ifli lunr iv>iii<ii <o» totpi'/wm. II'MI c« : nnmt'ia

Was this article helpful?

0 0

Post a comment