Info

/f:m -ïïûl't'LiSftiifiinW:» ^^-s&VfrWihiP.in ^ Button AHSttftfrfttt

ÄiRnilföUif^WAtJ.. Button «WWÄa» OnClickListener WÄ'Ä. SfifSWÄ« List ft'T',1, IM'I ièflî i- OnltcmClickListener List View "Î41.

ij'jr ActivityList2 . fi onCreate(1ft if # &SUfWJ :

On ItemClickListener listener = new OnltemClickListener() i public: void onltemCiick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) [

setTitle(parent.get ItereAtPosition(position).toString()); }

1istvie'w.setOnltemClickListener(1istener) ;

. onltemClick U|1 "iJIJ'i1,!,- J I. ist View WW»:—«JEï.

MMiS'l'M View £ ListView ^■fMföl: »H^ftÄttJft+iB-^W id,

• getltemAtPosiüonO rg-fifl]jf timiWti, 'È"ÎBUBM position -tïSKÈto»*. ffiä tfr'J f"îMJ. HÏÎÎIMI! j'ftffi. JfiÜJiffl toStringOA'äffi^ÄJÄ^iS/j^-l^ilifft title r*«.

• listView.setOnItemClickI,istener(listener)iii^J^iföll/f^ii®}flJ ListView fii&„

Was this article helpful?

0 0

Post a comment