Info

ttJff. ftff]LlfSÄiB»'fiW«S![IB. Gl&»«W*JS. ffÄJfillM.

(iijto. JRffiJ£A<j£'SharedPreferences. iftjRÄ, ftjRW. Content Provider Ütl

WÄ^ws^wm». aaia-tf* -Ii» s ¡IT. «HtrttMtt**'* tf'&öwt*.

11.2.3 —mmz^mm jwhm ui jm^sMft^ira tfftJMHfcO&ft. iniÄ

11.2.4 föilÄfflPftm-mm Service

Sitw #St£i&ÜE&S1f£lK$- (Service), X J-Service ÖWHHlI

AndroidManifest.xml ¿fl-'f^/jUttl^W uses-permission; AndroidManifest.xml jtit'l'SlSr Android.versionCode Hl Android :versionName. ii^M&VcM^ iiföj

mi¥Al7->micf£ír¡, & K^^táJflitíriMut 4 Wiäii^ffl^ftl^üR^i'aL«»« üt ji'IH^MnÄ - K Android MÖSWJ IIfid^Äfl: Eclipse 4'W DDMS íljfigife II

Ua hWriso

íüJn^íassínKféfJifnft, niummzmot, tr^ií. mi GPS ÍSB

lTi «ck*/ Aridi o i JB«ai f »«t. ral - (clíyn riilfgi»

f.S. I<h( S.f.rler tin («*•<«>• S«»t=1> troj.cl lii>4n H«l»

¿i + -(3 l*ul»<or Cca'.ro! T.:.-r>.n-r Stil«

T.l.jS^v Atluoi rw..4> r Fl», »«plw^ g D«vic«i , .

0 0

Post a comment