Info

Xtp ListView *tt, ffl/^ft^^TfeRW^äj» Ü1Ä ift>I<K On I temC lick Listener JfiWSnJtUftfl&ilJ ListView -1 Ü . ItSiff £if OnltemSelectedListcner i&n/fiS. ^ ListView miMjJtt (selected) ©J WW fit MÄ

OnltemSelectedListener ^lÜWJftc jj if Activity!.ist4 I.ÜWftß^iH 7*1 OnJtem

SelectedListener UK RTr» W tt ff. ActivityListl (ftiiS—S. ft» K

OnItemSelectedListener ¡.temSelectedListener = new OnltemSelectedListener{)( ^Override public void onltemSelected(AdapterVlew<?> parent/ View argl, int position, iorig arg3) I

setTitle ("ISiiSfe + MSfcfi & : " »parent .getltemAtPosition (position) . toString () ) ;

^Override public void onNothi ngSelected(AdapterView<?> argü) {

1 istView.setOn ItemSelectedListener(listener);

. onItcmSelecled()^ fKj nil [»I iM] f£\ onltemClick B|J. »

. ,Ji List View 'I'W.V; -JBifc&'fW. getltemAtPosition()#flJiflj£ WMfctfl&W.rtQ, nm\mwmi tostnngoum^urrn^, mfiftizw-n®M^s^tufffiw tuie g«.

isifSrf-, «ÄÜiS'MicfflßatA ActivityList4, ftJgttMJttfttt±Ttt*$äl&# ListView, iä^N-tfß^filJ title |x «WffiiE-KW^tti.

nm**»ifiaj!Sffl»iifftt.. »WJfffittÄÄibtt-*. W\W, ®

i**FxtiÄHi»ß2ffl. ^«äswJtifÄSfJsffl. tfcaiifflWÄ*Ä. ja^sst, N&IEST®. T

teifSfflfi, A. t^M^M^/H* Button, 'i itr^-t Button .

• ff-^fi AlertDialog.Builder;

• Mil AlertDialog.Builder AlertDialog:

0 0

Post a comment