Info

KMfl onCreateOptionsMenuO/j'yio

^t/yiAftliii7!:/^ menu, H—Mel«Jj£-f WSftT^lFlift* KM menu gcffiWWM.

Android K, m^mmft^ menu

(1) it. onCreateOptionsMenu()A^lii, super kkfcmmWo

CdOverr ide public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) \ super.onCreateOptionsMenu(menu); menu .add (0, ITEMQ, 0, "Stf button : ") ; menu . add (0, ITEM1, 1, "I^button2") ;

Jg 7 n mm^^ftm-Android j menu.findItem(ITEM1); return true; )

• Itemld: menu JilW ido id jStiSfilft -ffl.

• order: «ftl&^SfKj menu X») W^iitij »If M/J*. order /JsffjJ ^i iilfii, order Xtfi Sb^-ft/pii*

I -f-i ifeir, -«I itemld f m tv- a. ' menu . add (0, ITEM1, 8, "S^ but ton 3") ;

J ; menu, add (1, ITEM1, lf " bu t ton', " ) ;

; menu, add (0, ITEM1, i, "Stf button6") ;

Was this article helpful?

0 0

Post a comment