Info

17.2.2 androidfs.jffs2

+ijiij open m ok o ätfj&ifclfö dfu-util íi-j nan i) flash 'i1, 'i-ift //& ill k «

í§ 17-2 Neo I reeRunner androidfs.jfTs2 SCfíiU'^k^ Neo FreeRunner

1. Ttt dfu-util

III Openmokoin.org MA'i KÄ dfu-util. jj'Yrffifil^íSW/sbin HÄ Ks i wycír ht', p: / /www. openmokoin. org/down loads /toöls/dfu-u til $ chmod a+x d f u i j t: i L $ sudo rny dfu-util /sbin

U-Boot «ÎÂ- ít-ttUSB«lli$»f-íl|.jiHf«l, inffll7-3 0pji 3. j&S androidfs.jffs2

tAíi'W. h -lu föÄrlft Android fi Neo FreeRunner:

Was this article helpful?

0 0

Post a comment