Iei

• Android 'I'MfiffflW UI fflftftttfljiftif T4H0. Android 'I'jfH^V.fl k

¡¿lMMitt** m nm. gmmn-am^M Android «SDK A«. sax*

)i: eoeAndroid.com tfeii, t & ±£-. ifflil i^AWJ, ^rttffl Button iflfh, #Unm-it Button MMi« 7im Menu, List View. Dialog tfc^WJ f Intent, W&iin^ifflji Intent fctftfj -^«IW Activity. U:«ffJtBs^ms!

Android ifa 6-J fr -J

ContentProvider _J

Android

» « m & Kii aHï & m & $ • # & « * ft % %— it m & i n » <t- »j y, ft in -è # « m ¡s m x ft-, rnxn-^i ^mnmmmmmm. Android jrhjt—tt^ra

/i Andmid'p. mammm(ôfiift) m¡ra. Android ft fi a fis- A i & m , it- m m w, £ it- tètâ Hj&ft, au t ter« Jim ft w * « w, # n. j r- m. fi j w £

JjA,

Android 'I', SharedPreferences, SQLite îiifiO'r//A.

ffl g&JMiStf'—SharedPreferences tf'ftiHHMM SharedPreferences, Android HftfflXfîfift WMÏSfllAW- "iWliM.

0 0

Post a comment