Android

RSSßliilS. ST Google MapM^AGPS. SIMjSj^

^ POSTS & TEI.KCOM PRESS

m.i 3g km*. fcfcMMHfiuMiiaw r-

fettU&fitf. MSJtâiJt, i&stl'iURHJ«Mft, Miïïï

m.i 3g km*. fcfcMMHfiuMiiaw r-

fettU&fitf. MSJtâiJt, i&stl'iURHJ«Mft, Miïïï

OHA ÏAWmm. J' 2007 >ï I1 JlfêiB J'JIWJ Android f it, ÎEM&

SDK., Ill fAndroid

2008^9 tm -»ST- Android 'Fir WTtdGl Slftfcjg. flffl" £fi,

LG, ^A^ïflWWimSQ«» J" Android t^lft ML. 'I'l Wjtii^iK

J - Android f frift OPhone, SRtMM^. MJW ihm',. Android f- fr imSi M irt M rt Si U ïï fié T--HUI f ft mf^J :

III j- Android f-fr^itHiWll-tfH]^ '\:>vU. TM Android H'&tt

Android mm1 Df'& W, % Android J, 'H/Wa r Android ((Google Android

JfKAN^'im ■t tt&mm r Android «ttWfiffj^flSJmR, HXJf-fêift rmmrcT->i%y>m SDK, immmifk-wm API m. K+wuhè^^^J

Itf. ffliè^^^-riMfte, «GoogleAndroid J1 j^®» 45

$ rJi f f f « a? s £ Ë *. îîij I'J'I1 (ft >. « w % )' ' iffi, <\ : ** n Jfc « » % ^ />y: HJ, fli im J tii ÏÏ. KMMZIf] ;vi m M fi'J if M # & ft 4/- ft J[]/'M+ & S &. lAIS^il Miffi mfu ¥i ifffèAndroid jrxttife, fi^j'i.KNM® m--, «sitrasG^*!

Android Af Jf4i 15«.

3G /¿^wsij*. «^j'ljrww^w^ajk:«, gi >fliG2 f-tn.w«i«fniiit.

Android I'li-I^^j. »fiWWifiViSi-i'lfliKP^S^iKi- Android

^^^MTT^^^^itkfli'Jr, A: Android fir LiSir&Wm\\i

ffc-ffMM I^tMA t$. JMiiMfm^i'-. ffl&M/i;-«, 11 iRAftSHk|"Jii'#t¥-*ffl frttt

.Android j£*0gi«mMJ6. fl ^M^Um^li i^^'^i^Jf, ffiAndroid JF&'-j>U| R/itf* Web 2.0, SNS ^/JiJffi^*, rim Android iflijM-a Mifa^m. nm.%, >mm>

tt -^ittftfW Android ft'RAi m,

-Google Android itt'JU I ¥rM

A^niWKil'AL. tt J- Android M Android ffiM t'^'jl KZOttt. '¿titfi fl^ririftil^

tJWi h T Android

Android mkfivlt Ttil&mmkkmy&ttMZ '-jltt»]-. Android y-ftffiMiWR

<m)j. tk^&^vj+jim^^'li^^fi'L^j^'^. & Android m\>\>. im mzmtfmw WHY. miik&fimm Android tir, U^L^r^rr^jv:iv;*vYJkJ>vmwi Mf]. M'AifiS'mmmm* is. mm i wmi a mm:Mm Android rwwn,

-^mvm m k- mi tt j- Android tfift«JGL G2 m&L&Jffflm, j Android frSW)

OPhoncUUtt hrtio Android ^K^T^m^ili^rA

llMlfc * IOWifiii|j1ftj4Kili. ^Xtiil^wff^^^MlKl Android

-P1.cn uiam»*., li'i'^wfift^^w-wwrt^^ft^fe««?^^ »m rmw

<ilW«ittW51o ¿H* Android m m:&mm\\m, ftiiX/iwj nw-«, mmr -sw Android mi, gmtiii

Thought Works HiJ fli IT M A V $ iS Vj

IJJE tmommmi 3g ii.«wj5i#jM-m

Was this article helpful?

0 0

Post a comment