[jj

-**«ff]Xi Intent iittr 7Intent Intent fflftric, ihifeffjxi Intent fj"SJ MJtaSSS'JMMo iffiil Intent nJ"fcJl£!#J "tUrffj Activity ^ Service, iii nTWiffiar-fft Intent BroadcastReceiver "J WHiiR/f ^

»jfttf XttRM]ft, MinSla -t BroadcastReceiver M0J

/ BroadcastReceiver ftittffl ^Mltt^jo

-ha'fsHfe/f] Service;

03 ^Service

HUlfiiJL^ijlM f Activity, -Service. K4 Android f, Service tefMt^Mifc. «ilBB£«A-ifl;ittttHJ Service W^rft, ^«M Service W

*JBffiflJPfMI TWmm* Service Mttttj. Jk¥«Jlftl Service fa«*« ttfctf«!*«!?. -ffvl. '¿ffiijljliiliJIM

fl<J Activity mm*t>, Llisir. ^ Activity si^C'fe Context MQ*.

wflJI], ill Context.startService() ill Context.bindService()W#//Service. Service

«iftWIftfi. 4» JIMfc Service (ft onCreate jfiif on Start # -^fr^fV.

K&'imt- Service. Service fcStrfttafiH1. UI tfcfl-rtftfBSi:

•yUB/^Mtfiif.inftRMSf, J&2JR&*. &&X££tfii. It« iDKIft tW fttfc. tiH

^^«»^«'^Jfi&itlllliKl^^»®^. ^-^««W/Sffl'f. Kv^if -ij Activity, il;

«mt<»Jiiytdii. » ftftmmwimimmmm Activity,

S^tM Activity

Context.startServiceO*^ 4>J t~ Service, Sf^Wffiitt. NB-t.

-t-Service I'l.iAir, iLi'M^ Service isiTtt«. «JTMftft.

Service numi ^MSyftiTil-^fi service, & Service, li Local Service, fiWP S dffi-^ Service, »VtAISftfMWJWfiifflgf!5W Service (M'&Zt interprocess communication (IPC), Jt&ffi f a^KJUri»». ««W» KLocai

* r«^ Service Wttlfl, TffiPKfffl—IHH?. ffiffJfi'J^-I--I. TestServiceHolder, i»ft-:illHU lHfSM£ W* inffl 10-1 fftsjko

Service, SR Activity ff, ft Android.app.Service ffl ftiSaffrfcA TestService, illftl 10-2 0M<O

Mew Android Projcct

Build T*f a

Build T*f

TjtmI (wi

ry«i>«r _

fl.H«

Was this article helpful?

0 0

Post a comment